เงื่อนไขในการใช้บริการ

  1. เว็บของเรา เป็นเว็บไซต์ฟรีในเรื่องการขายอ่าน จึงอาจจะมีบางข่าวที่จะเป็นการโปรโมทกิจกรรม หรือ สินค้า ตามผู้ที่มาสนับสนุนเว็บไซต์เรา
  2. ทางเว็บมีผู้เขียนข่าวมากกว่า 1 คนทำให้เอกลักษณ์ภาษาที่ใช้เขียนแตกต่างกันไป
  3. การแสดงความคิดเห็น ถ้าพบเห็นข้อความไหนที่อาจจะทำให้บรรยายกาศของเว็บไซต์ไม่ดีจะถูกลบทันที
  4. การตัดสินใจของผู้ดูแลเว็บไซต์คือที่สุด คำไหนคำนั้น ทุกอย่างอยู่ที่เรา