เข้า gclub ใช้หนทางทางคณิตเพื่อบริหารหนี้สินสาธารณะให้มีคุณภาพสูงสุด

Giorgio Ferrari ศ.จ.เรื่องการเงินทางเลขของUniversität Bielefeld ประเทศเยอรมนีกล่าวรวมทั้งว่า เข้า gclub “มีการแย้งกันอย่างยิ่งในชุมชนเศรษฐกิจแล้วก็การบ้านการเมืองเกี่ยวกับความคงทนถาวรของหนี้สินสาธารณะรวมทั้งเป็นคนตรวจสอบหลักในศูนย์ศึกษาค้นคว้าการทำงานด้วยกันของมหาวิทยาลัย 1283″ การใช้สถิติที่แตกต่าง แล้วก็ทางแนวทางการศึกษาค้นคว้านักค้นคว้าคนจำนวนไม่น้อยสรุปว่าหนี้สินของรัฐบาลสูงส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยยืดหยุ่นต่อแรงกดดันด้านเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งเป็นเหตุให้เกิดข้อ จำกัด สำหรับในการใช้แผนการการเงินแบบเวียนแบบวัฏจักร ”

อัตราส่วนสินค้ามวลรวมภายในประเทศต่อ GDP เป็นตัวระบุที่สำคัญของการใช้คุณประโยชน์ทางด้านการเงินของเศรษฐกิจ เฟอร์รารีผู้เสนอแบบจำลองทางคณิตในการควบคุมอัตราส่วนดังที่กล่าวถึงแล้วในแบบกระดาษเพื่อเผยแพร่ในอาทิตย์หน้าในปีถัดไป เข้า gclub “ในตอนวิกฤตการคลังครั้งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ซึ่งเรียกว่าอัตราส่วนหนี้ต่อทุน นิตยสาร SIAM หัวข้อการควบคุมรวมทั้งการเพิ่มคุณภาพ

เข้า gclub เพื่อลดเงินลงทุนหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็การปฏิบัติงานแทรกแซงอัตราส่วนหนี้รัฐบาลจะเลือกหลักการลดหนี้สินที่สมควรแม้ว่าจะมิได้วางแบบมาเพื่อความสามารถสูงสุด

“ยังไม่มีความแน่ชัดว่ารัฐบาลจะคิดแผนแนวนโยบายการลดหนี้สินของตนเองหรือเปล่าตามเกณฑ์การเพิ่มคุณภาพอย่างเช่นการเพิ่มสวัสดิการสังคมหรือการทุ่นค่าใช้จ่ายด้านสังคม” เฟอร์รารีกล่าว “ในด้านนี้การผลิตแบบจำลองทางเลขคณิตสามารถให้ฐานรากด้านทฤษฎีสำหรับลู่ทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็บางทีอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการที่จะกระทำตาม”

โมเดล Ferrari เข้า gclub ปัญหาคือปัญหาการควบคุมแบบสุ่มโดยตลอดเอกพจน์และก็เพียรพยายามที่จะตอบปัญหา “เยอะแค่ไหนมากจนเกินไป?” – ยกตัวอย่างเช่นในสิ่งที่ระดับของตราสารหนี้สินมิได้ช่วยทำให้รัฐบาลที่จะชำระเงินโดยไม่มีผลกระทบต่อการเติบโต? สำหรับประเทศที่ปรับปรุงแล้วหลายแห่งที่มีอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP อยู่ไกลห่างจากการเสี่ยงสำหรับในการผิดนัดค่าใช้สอยสำหรับการระดมภาษีหรือการลดการใช้จ่ายเพื่อลดภาระหน้าที่หนี้สินบางครั้งก็อาจจะมากยิ่งกว่าผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่

“ในลักษณะของฉันรัฐบาลจะต้องพบเจอกับค่าครองชีพที่ไม่เห็นพ้องสองอย่าง” เฟอร์รารี่ชี้แจง “ในด้านหนึ่งพวกเขามีเป้าหมายเพื่อลดเงินลงทุนค่าพลาดโอกาสทั้งสิ้นที่คาดว่าจะมีเหตุมาจากหนี้สินซึ่งบางทีอาจได้ผลให้การลงทุนภาคเอกชนอัดแน่นออกไปจากการลงทุนของภาครัฐทำให้ไม่ต้องมีการลงทุนในกิจการค้าสาธารณะแล้วก็จากแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ต่ำลง เข้า gclub ในทางตรงกันข้ามโดยการลดหนี้สินผ่านสมมุติหลักการการเงินรัฐบาลจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นสัดส่วนกับความกว้างของการจัดการของรัฐบาลเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับรัฐบาลสำหรับเพื่อการถ่วงดุลทั้งคู่ค่าใช้สอยแล้วก็ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วบางทีอาจเป็นไปได้ แบบจำลองทางเลขคณิตผ่านปัญหาที่เรียกว่าเอกพจน์สุ่มควบคุม. “

About: Regina Ford